ευημερία

03/03/2023

Η αίσθηση του σκοπού μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συναισθηματική ευημερία των εφήβων

Οι έφηβοι που αισθάνονται μεγαλύτερη αίσθηση του σκοπού μπορεί να είναι πιο ευτυχισμένοι και πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους σε σχέση με τους συνομηλίκους τους […]