αδέλφια

19/01/2024

Τα περισσότερα αδέλφια σημαίνουν χειρότερη ψυχική υγεία για τους εφήβους

Οι έφηβοι που προέρχονται από πολυμελείς οικογένειες έχουν χειρότερη ψυχική υγεία από εκείνους που έχουν λιγότερα αδέλφια, σύμφωνα με μια μεγάλη ανάλυση παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες […]