Πώς να το ελέγξω;

06/05/2022

Είναι φυσιολογικό να έχω άγχος πριν τις εξετάσεις; Πώς να το ελέγξω;

Είναι φυσιολογικό να έχω άγχος πριν τις εξετάσεις; Το άγχος πριν τις εξετάσεις είναι φυσιολογικό! Οι περισσότεροι μαθητές έχουν άγχος πριν τις εξετάσεις. Aλλοι μαθητές έχουν […]