Είναι φυσιολογικές οι γρήγορες εναλλαγές της διάθεσης ενός εφήβου;