Συμβουλές διαχείρισης χρόνου για εφήβους: Εξισορρόπηση σχολείου, δραστηριοτήτων και κοινωνικής ζωής