Το 75% των εφήβων δεν κάνουν τη συνιστώμενη καθημερινή άσκηση