Οι γονεϊκές πρακτικές στα εφηβικά χρόνια δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εγγύτητα, τη ζεστασιά αργότερα