Έρευνα: Τα έφηβα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα στον εκφοβισμό από ό,τι τα αγόρια