Οι σαρώσεις συνδεσιμότητας θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως «σχεδιαγράμματα» του εγκεφάλου για τους εφήβους