Προκυρήξεις

– Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) –

– 2019 –

Προκύρηξη εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)


– Πυροσβεστικής Ακαδημίας –

– 2019 –

Προκύρηξη εισαγωγής στην Ακαδημία Πυροσβεστικής