Θέματα Πανελλαδικών 2020

 

Εδώ θα μπορείτε να βρείτε τις εκφωνήσεις των θεμάτων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2020. Τα θέματα απευθύνονται στα Ημερήσια & Εσπερινά Λύκεια και όσους κατηγοριοποιούνται ως προς το σύστημα στο οποίο απευθύνονται (Νέο / Παλαιό), τα θέματα των ΕΠΑΛ βρίσκονται ξεχωριστά. Τα θέματα θα αναρτώνται όταν αυτά δημοσιοποιούνται από το υπουργείο.

 

Θέματα Πανελλαδικών 2020 με το Νέο Σύστημα

  1. Θέματα Πανελλαδικών 2020 Ημερήσια Λύκεια

  2. Θέματα Πανελλαδικών 2020 Εσπερινά Λύκεια

 

Θέματα Πανελλαδικών 2020 Παλαιό Σύστημα

  1. Θέματα Πανελλαδικών 2020 Ημερήσια Λύκεια

  2. Θέματα Πανελλαδικών 2020 Εσπερινά Λύκεια

 

Θέματα Πανελλαδικών 2020 ΕΠΑΛ

  1. Θέματα Πανελλαδικών 2020 ΕΠΑΛ